Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Medax-Trans s.c. w Łodzi ul.Brzezińska 5/15
 • Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych do którego można kierować korespondencję na adres: daneosobowe@medaxtrans.pl
 • Dane osobowe są pobierane w celu świadczenia usług medycznych towarzyszących – transport sanitarny, Administrator jest zobowiązany prawem do ich pobierania. Pacjent jest zobowiązany do ich udzielenia na mocy przepisów Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest Art. 9 Ust 2 lit h a także Art. 6 Ust 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO oraz Art. 25.1 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta są przechowywane zgodnie z Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat a pozostałe dane osobowe zwykłe do czasu zakończenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa lub do czasu zażądania ich usunięcia jeśli przepisy prawa na to pozwalają.
 • Dane osobowe, które są przetwarzane w celach prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Art. 6 Ust 1 lit b – w związku z zawartą umową i są przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowości do 6 lat.
 • Dane osobowe, które są przetwarzane w celach rekrutacji są przetwarzane na podstawie przepisów Art. 6 Ust 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane wyłącznie w okresie prowadzenia rekrutacji a następnie trwale niszczone.
 • Do danych osobowych mogą mieć w ramach umowy powierzenia zgodnie z Art. 28 RODO dostęp firmy wspomagające Administratora w zakresie obowiązków rachunkowych, serwisu IT i usług pokrewnych
 • Administrator nie udostępnia danych osobowych tak pobranych żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 4 pkt 9 rozporządzenia RODO poza organami władzy publicznej na podstawie przepisów prawa na ich wyraźnie żądanie lub zgodnie z obowiązującym prawem
 • Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo żądać ich sprostowania
 • Administrator nie będzie wykorzystywał tych danych w celu profilowania czyli nie będzie ich używał do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany
 • Skargi i wnioski można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Transport medyczny

Transport medyczny

Na terenie Łodzi, województwa łódzkiego, Polski i za granicą. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Codziennie ozonowane karetki

więcej
Wizyty lekarskie

Wizyty lekarskie

Usługa zawieszona do odwołania

więcej
Bądź z nami

Bądź z nami

odwiedź nas a Facebooku i zobacz jak pracujemy w stanie epidemii

więcej

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.